Entries by Finex Media

JEDNA OD NOVOSTI U ZAKONU O PDV-U – Bolja evidencija neplatiša

Uvodi se obveza vođenja evidencije u kojoj će poduzetnici morati PRIJAVITI tko im nije u propisanim rokovima platio račun. Poduzetnik koji dođe u postupak ovrhe radi svojih dugova prilikom poduzimanja mjera naplate uzet će se u obzir i podatak postoji li odgovornost jamca (osobe kojoj je taj poduzetnik izdao račun i koja je po toj […]

I POSLODAVCI ŠTEDE ZAPOŠLJAVANJEM MLAĐIH OD 30 GODINA

Poslodavac koji od 1.1.2015. zaposli radnika mlađeg od 30 godina za tog je radnika oslobođen plaćanja doprinosa na plaću do 5 godina. Pretpostavka korištenja olakšicom ispunjenje je sljedećih kumulativnih uvjeta: – da je na dan prijave na mirovinsko i zdravstveno osiguranje radnik mlađi od 30 godina, … – da se radnika zapošljava na neodređeno vrijeme, […]

RAČUN IZDAN FIZIČKOJ OSOBI

Uz elemente računa koje propisuje Zakon o PDV-u, Zakon o računovodstvu, Zakon o trgovačkim društvima, Zakon o fiskalizaciji, postoji jedan dodatak koji moramo otisnuti na računu kad je primatelj isporuke fizička osoba koja ga treba platiti u određenom roku. U tom slučaju izdavatelj računa mora postupiti prema st. 2. čl. 31. Ovršnoga Zakona, tj. unijeti […]

NOVA STOPA ZAKONSKE ZATEZNE KAMATE

STOPA ZAKONSKE ZATEZNE KAMATE za razdoblje od 1.1.2015. do 30.6.2015.:   12,14%! HNB je u NN br 1/15 objavila novu ”prosječnu kamatnu stopu na stanja kredita” koja se prema Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi primjenjuje za izračun ”referentne stope” te za izračun stope zakonske zatezne kamate. Nova prosječna kamatna stopa prema objavi HNB-a je 5,14% […]