JEDNA OD NOVOSTI U ZAKONU O PDV-U – Bolja evidencija neplatiša

Uvodi se obveza vođenja evidencije u kojoj će poduzetnici morati PRIJAVITI tko im nije u propisanim rokovima platio račun. Poduzetnik koji dođe u postupak ovrhe radi svojih dugova prilikom poduzimanja mjera naplate uzet će se u obzir i podatak postoji li odgovornost jamca (osobe kojoj je taj poduzetnik izdao račun i koja je po toj osnovi koristila pravo na pretporez, a u rokovima plaćanja račun nije podmirila) te će se naplata provesti i od jamca (u visini odgovornosti za dug – visina korištenog pretporeza).

Buried-in-Paper