I POSLODAVCI ŠTEDE ZAPOŠLJAVANJEM MLAĐIH OD 30 GODINA

Poslodavac koji od 1.1.2015. zaposli radnika mlađeg od 30 godina za tog je radnika oslobođen plaćanja doprinosa na plaću do 5 godina.
Pretpostavka korištenja olakšicom ispunjenje je sljedećih kumulativnih uvjeta:
– da je na dan prijave na mirovinsko i zdravstveno osiguranje radnik mlađi od 30 godina,
– da se radnika zapošljava na neodređeno vrijeme, bilo na puno ili nepuno radno vrijeme,
– da radnik nije kod istog poslodavca prije bio zaposlen na neodređeno vrijeme, ali nije smetnja ako je bio zaposlen na određeno vrijeme niti ako je kod odnosnog poslodavca bio na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

piggy

 

RAČUN IZDAN FIZIČKOJ OSOBI

Uz elemente računa koje propisuje Zakon o PDV-u, Zakon o računovodstvu, Zakon o trgovačkim društvima, Zakon o fiskalizaciji, postoji jedan dodatak koji moramo otisnuti na računu kad je primatelj isporuke fizička osoba koja ga treba platiti u određenom roku. U tom slučaju izdavatelj računa mora postupiti prema st. 2. čl. 31. Ovršnoga Zakona, tj. unijeti upozorenje:

”Vjerovnik može zatražiti ovrhu nad dužnikom na temelju vjerodostojne isprave“ (čl. 31. st. 2. OZ).

računovodstvo

NOVA STOPA ZAKONSKE ZATEZNE KAMATE

STOPA ZAKONSKE ZATEZNE KAMATE za razdoblje od 1.1.2015. do 30.6.2015.:   12,14%!

HNB je u NN br 1/15 objavila novu ”prosječnu kamatnu stopu na stanja kredita” koja se prema Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi primjenjuje za izračun ”referentne stope” te za izračun stope zakonske zatezne kamate.

Nova prosječna kamatna stopa prema objavi HNB-a je 5,14% što znači da je nova stopa zakonske zatezne kamate (koja se obračunava kod zakašnjenja s plaćanjem u odnosima između poduzetnika kao i između poduzetnika i osoba javnog prava u kojima je osoba javnog prava dužnik novčane obveze) za isporuke roba ili usluga koje su nastupile nakon 30. lipnja 2013.  12,14% (5,14 – 1 + 8).

 POSTO