I POSLODAVCI ŠTEDE ZAPOŠLJAVANJEM MLAĐIH OD 30 GODINA

Poslodavac koji od 1.1.2015. zaposli radnika mlađeg od 30 godina za tog je radnika oslobođen plaćanja doprinosa na plaću do 5 godina.
Pretpostavka korištenja olakšicom ispunjenje je sljedećih kumulativnih uvjeta:
– da je na dan prijave na mirovinsko i zdravstveno osiguranje radnik mlađi od 30 godina,
– da se radnika zapošljava na neodređeno vrijeme, bilo na puno ili nepuno radno vrijeme,
– da radnik nije kod istog poslodavca prije bio zaposlen na neodređeno vrijeme, ali nije smetnja ako je bio zaposlen na određeno vrijeme niti ako je kod odnosnog poslodavca bio na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

piggy