Finex media d.o.o. obavlja računovodstvene usluge u skladu sa zakonima koji uređuju računovodstveno- financijsko poslovanje u RH za:

  • trgovačka društva (d.d., d.o.o., j.d.o.o.)
  • obrte
  • neprofitne organizacije – udruge

Posebno smo specijalizirani za računovodstvo malih poduzetnika.

Našim klijentima dostupan je i zaštićeni dio ove stranice u kojem smo pripremili niz dokumenta koje možete slobodno koristiti (predlošci ugovora, odluka, rješenja, obrazaca i sl.).

Redovno šaljemo obavijesti mailom klijentima o svim promjenama u propisima te im olakšavamo njihovu primjenu kroz pripremu dokumenata.

Također redovno ažuriramo našu web stranicu novostima i promjenama u zakonima i propisima kako biste uvijek bili na vrijeme informirani.

Naše usluge uključuju:

 ustroj i vođenje poslovnih knjiga koje obuhvaćaju dnevnik, glavnu knjigu te pomoćne knjige (analitiku)

       –   financijsko knjigovodstvo s dnevnikom i glavnom knjigom,

       –   robno i materijalno knjigovodstvo,

       –   analitika kupaca i dobavljača (salda konti),

       –   analitika plaća, naknada, drugog dohotka s izradom propisanih obrazaca,

       –   analitika osnovnih sredstava i obračun amortizacije,

       –   obračun PDV-a,

       –   obračun putnih naloga,

       –   vođenje blagajne,

 sastavljanje temeljnih  financijskih izvještaja

       –   bilanca,

       –   račun dobiti i gubitka,

       –   izvještaj o novčanom tijeku,

       –   izvještaj o promjenama kapitala,

       –   bilješke uz financijske izvještaje,

sastavljanje godišnje prijave poreza na dobit (PD) za Poreznu upravu,

sastavljanje godišnjeg financijskog izvještaja (GFI) za FINA-u,

elektronska predaja svih obrazaca putem sustava e-Porezna, e-Fina,

elektronske prijave / odjave radnike na HZMO i HZZO,

vođenje svih evidencija za obrtnike i udruge,

vođenja platnog prometa za svoje klijente (internet bankarstvo),

 konzultacije iz područja računovodstva, poreznih propisa,

 ostali poslovi prema zahtjevu klijenata.

© Copyright - Finex Media